Privacy- en cookieverklaring

Op Weg Online respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorgt ervoor dat de verschafte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring kun je contact met mij opnemen. De contactgegevens vind je op de contactpagina. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert Op Weg Online een aantal kernwaarden. In deze privacy- en cookieverklaring staat hoe deze kernwaarden in de praktijk gebracht worden. Zo wordt jouw privacy gerespecteerd en beschermd.

Informeren
Op Weg Online wil je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom persoonsgegevens verwerkt worden. Dat wordt gedaan via deze privacy- en cookieverklaring. Mocht je, na het lezen van de privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kan contact met mij opgenomen worden via de e-mail (op de contactpagina).

Verzameling beperken
Op Weg Online let er nauw op dat haar verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en dienstverlening.

Beveiligen
Op Weg Online neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Toestemming
Op Weg Online vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming wettelijk is vereist.

Rechten van betrokkenen
Op Weg Online respecteert het recht om de persoonsgegevens die van je verwerkt zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die je op grond van de toepasselijke privacywetgeving toekomen.

Als je één van formulieren op de website invult, of Op Weg Online een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die toestuurt zijn bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Persoonsgegevens die Op Weg Online verwerkt

Op Weg Online verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Hoe je Op Weg Online gevonden hebt
 • Internetbrowser, apparaattype, klikgedrag en bepaalde online doorverwijzingen naar deze website

Je persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

 • Jou te kunnen contacteren (mondeling en digitaal) indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan Op Weg Online niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom worden ouders aangeraden om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Op Weg Online zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan wordt deze informatie verwijderd.


Geautomatiseerde besluitvorming

Op Weg Online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Bewaartermijnen

Op Weg Online bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze blijven opgeslagen, totdat je nadrukkelijk via e-mail bij Op Weg Online aangeeft deze te verwijderen.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Op Weg Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone.

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om:

 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en diensten te verbeteren (analytische cookies).

Om ervoor te zorgen dat deze gegevens, verzameld door Google Analytics, veilig worden opgeslagen, heeft Op Weg Online:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • ‘Gegevens delen met Google’ uitgeschakeld

 

Beveiliging

Op Weg Online neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Op Weg Online dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Op Weg Online neemt de bescherming van alle persoonsgegevens zeer serieus en neemt aantoonbaar passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor per e-mail contact op.

Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om jezelf eerst te identificeren, voordat de gegevens ingezien kunnen worden.


Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Op Weg Online kan van tijd tot tijd door uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy- en cookieverklaring. De meest actuele privacy- en cookieverklaring is ten allen tijde in te zien op de website van www.opwegonline.nl. Het advies is dan ook deze privacy- en cookieverklaring regelmatig door te lezen.